Zorg duurder bij inzet van wijkteams volgens het CPB. Hoe staat uw gemeente ervoor?

Met de decentralisaties heeft het merendeel van de gemeenten gekozen voor wijkteams. Idee achter de wijkteambenadering is dat zij een groot deel van de zorg opvangen. Gemeenten kunnen daardoor besparen op de (duurdere) tweedelijns zorg.

Recent CPB-onderzoek laat het tegenovergestelde zien: gemeenten met een wijkteambenadering maken juist meer Wmo-kosten. De stijging is vooral groter als zorgprofessionals in dienst van een zorgaanbieder in het wijkteam zitten. In 2017 schreef SVDL ook over dit risico op doorverwijzing naar eigen aanbod van aanbieders.

Vraag is uiteraard waarom er meer wordt doorverwezen. Het CPB geeft hier geen eenduidig antwoord op. Bovendien gaat het rapport niet in op de effecten op de langere termijn van (preventief en outreachend) werken met wijkteams.

Weet u waar uw gemeente staat? En hoe houdt u grip op de kosten en resultaten van de Wmo en jeugdhulp?

SVDL komt graag naar u toe om hierover mee te denken.

Plaats een reactie

Je e-mail adres zal niet gepubliceerd worden.