Stapsgewijs resultaten boeken met datagedreven werken

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de samenleving. De maatschappelijke opgaven worden complexer en steeds vaker samen met partners in het werkveld opgepakt. Niet voor niets zetten veel overheden daarom in op datagedreven werken. Er zijn veel mooie voorbeelden van overheden die maatschappelijke vraagstukken beter en sneller oppakken door slim gebruik te maken van data. En tegelijk zien we dat veel organisaties worstelen met “datagedreven werken”. Veelgestelde vragen zijn: Waar moeten we beginnen? Hoe boeken we snel succes? En wat moeten we daarvoor doen?

In deze blog geeft SVDL drie adviezen om stapsgewijs resultaten te boeken met datagedreven werken.

stilstaan vergroot de achterstand

1. Klein beginnen

Digitaal transformeren betekent anders leren denken en handelen op basis van data, ook wel de dataficatie van opgaven genoemd. Veel organisaties starten met een actueel vraagstuk, zoals fraudebestrijding in de zorg of verduurzaming van een woonwijk, waarbij inzichten samenkomen en beleidsalternatieven worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in een zogenaamd datalab. Door op kleine schaal te experimenteren boeken zij snel resultaat en worden eerste stappen gezet met datagedreven werken.

2. Leren van anderen

De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met “dataficatie”. De innovators van de publieke sector hebben op allerlei domeinen geïnvesteerd en geëxperimenteerd. Daarmee hebben zij een enorme schat aan leerervaringen opgebouwd. Het is mooi om te zien dat veel van deze koplopers zich openstellen en actief collega-organisaties uitnodigen om “lessons learned” en de dilemma’s waar zij nu voor staan, te delen. Voor organisaties die nu aan de wieg staan van datagedreven werken een uitgelezen kans om snel(ler) aan te sluiten.

3. Koers bepalen

De ervaring van SVDL is dat wanneer organisaties eenmaal de kracht van data hebben ervaren, ze willen doorpakken. Dit blijkt geen eenvoudige opgave. Digitalisering vraagt eigen aandacht. Daarbij is het belangrijk dat bestuur en directie samen een koers uitstippelen en blijvend in gesprek zijn om de digitale visie en strategie te bepalen en succesvol uit te voeren.

 

SVDL denkt en werkt mee om organisaties wendbaar te maken en voorbereid te zijn op de toekomst. De Digitale Transformatie is daar onlosmakelijk aan verbonden. Zo ontwikkelt SVDL masterplannen met organisaties om bestuur en ambtenaren op inhoud en in samenwerking op ‘vlieghoogte’ te brengen. SVDL adviseert over de inrichting van organisaties, en voert gerichte bewustwordings- en leiderschapsprogramma’s uit. Samen met de klant voert SVDL verkenningen uit naar startposities en realistische doelen, en ontwikkelt een meersporen-aanpak met verschillende verandersnelheden. Daarnaast ziet SVDL dat de aandacht aan digitale volwassenheid bij de inrichting en evaluatie van samenwerkingsvormen, intergemeentelijke- of netwerk-samenwerking toeneemt.

Wil je meer weten over deze aanpak van de digitale transformatie voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Coert Vermeij.

Enkele recente voorbeelden:

Gemeente Breda: Opzet masterplan digitalisering

Gemeente Zaltbommel: Evaluatie sociaal domein, ondersteund met datalab

Waterschappen: Sectorscan Digitalisering en koersplan Waterschapshuis

Omgevingsdiensten: Informatiegestuurd werken

Samenwerking Midden-Limburg: Evaluatie in economie

Plaats een reactie

Je e-mail adres zal niet gepubliceerd worden.