Onderzoek SVDL: Statenleden en gedeputeerden kritisch op eigen prestaties

Woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor SVDL een mooi moment om – net zoals in 2010 en 2014 – samen met Statenleden en Gedeputeerden terug te kijken op de voorbije bestuursperiode. Aan de hand van een vragenlijst onder alle Statenleden en gedeputeerden in Nederland is gekeken naar hun rolinvulling en het functioneren. Is het presteren van de provincie onder de loep genomen. En, niet onbelangrijk, is gevraagd naar hun beelden bij de toekomst van provincies.

De bevindingen uit dit onderzoek zijn opgetekend in onderstaand artikel. SVDL verwacht zo een bijdrage te leveren aan het gesprek in de nieuw te vormen provinciebesturen over hun rolneming in de komende bestuursperiode.

SVDL, artikel prestaties van provincies 2015-2019

Plaats een reactie

Je e-mail adres zal niet gepubliceerd worden.