Strategische consultatie GBLT

GBLT is een gemeenschappelijke regeling tussen vijf waterschappen en zes gemeenten en verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen. Sinds de zomer van 2018 speelt in het AB van GBLT het vraagstuk van schaal, mogelijke schaalvergroting of het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking. Niet als doel maar als middel in te zetten bij een nog betere kwaliteit en het verlagen van maatschappelijke kosten.

SVDL is vanuit haar expertise op het gebied van samenwerkingsvraagstukken gevraagd om GBLT hierover te adviseren. Hierin staat centraal of en zo ja onder welke voorwaarden een eventuele vernieuwing van samenwerking (voor de huidige deelnemers van GBLT) gaat bijdragen aan het beter realiseren van de strategische doelen. Waarbij het duidelijk is dat samenwerking of schaalvergroting niet een noodzakelijkheid is maar met het oog op die strategische doelen mogelijk een toegevoegde waarde kan leveren.

Plaats een reactie

Je e-mail adres zal niet gepubliceerd worden.