Toekomstverkenning voor een zelfbewust Scherpenzeel

Begin 2019 heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel de ‘Toekomstvisie 2030’ opgesteld. Daarin staat wat Scherpenzeel bereikt wil hebben en waar de gemeente staat in het jaar 2030. In de toekomstvisie staan forse ambities op het gebied van ruimtelijke ordening; waar moeten woningen komen, waar kunnen bedrijven zich vestigen en waar is ruimte voor groen? Ook zijn ambities aangaande het karakter van Scherpenzeel geformuleerd: dorps, levendig en groen. Dit alles gecombineerd met behoud van het huidige hoge voorzieningenniveau.

Uitdaging

De gemeente Scherpenzeel heeft SVDL uitgedaagd om de Toekomstvisie 2030 door te vertalen naar hoe Scherpenzeel die ambities kan realiseren. SVDL heeft in een intensief traject gesproken met het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie, ondernemers, maatschappelijke organisaties en omliggende gemeenten. Ook hebben we de opgaven en ambities van Scherpenzeel uitgewerkt in doelen, acties en benodigde formatie. Uit onze analyse is gebleken dat Scherpenzeel haar realisatiekracht zowel bestuurlijk als ambtelijk moet versterken om haar opgaven en ambities voor 2030 waar te kunnen maken.

SVDL heeft een viertal oplossingsrichtingen, om de balans te herstellen tussen enerzijds opgaven en ambities en anderzijds de realisatiekracht, nader geduid. SVDL adviseert Scherpenzeel om een bestuurlijke samenwerking met de gemeente Barneveld nader te gaan onderzoeken.

Lees hier het rapport (pdf)

Plaats een reactie

Je e-mail adres zal niet gepubliceerd worden.