Samen met inwoners begroten

Hoe kunnen raadsleden en inwoners volgen wat er terecht komt van de ambities uit het coalitieakkoord? Hoe vertaal je beleid op een slimme manier naar een toegankelijke begroting? En hoe houd je…

SVDL onderzoekt effecten uitvoering AED-taak

De afgelopen jaren is het aantal defibrillators in Nederland flink toegenomen. Onderzoek van de Hartstichting maakt helaas duidelijk dat veel AED’s maar beperkt te gebruiken zijn. Van veel apparaten is onbekend waar ze…

Procesbegeleiding herindeling Land van Cuijk

SVDL mag de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis begeleiden in hun proces richting een herindeling in het Land van Cuijk. In eerste aanleg is daartoe het plan van aanpak "opschalen en…

Gemeenten sluit nú aan bij de VTH-module (benchmark SVDL/ Programma aan de slag met de Omgevingswet)

De Omgevingswet heeft grote impact op de uitvoering van de VTH-taken. Veel gemeenten zijn dan ook volop aan de slag met de transitie. Zij weten echter vaak niet waar zij staan in vergelijking met andere gemeenten. Bovendien kunnen gemeenten veel leren van elkaars ervaringen. Om deze reden organiseert SVDL samen met Programmabureau Aan de slag met de Omgevingswet een VTH-module.

Evaluatie effecten generatiepact

Het Generatiepact geeft oudere medewerkers de kans om vrijwillig minder te werken. Daardoor ontstaat ruimte om jong talent te plaatsen. Maar werkt het ook zo in de praktijk? Samen met A+O fonds gemeenten onderzoekt SVDL de effecten van het pact.