DIGITALE TRANSFORMATIE

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Het is voor de publieke sector dan ook essentieel om hierin mee te gaan. Burgers en bedrijven willen op elk moment van de dag hun zaken kunnen regelen, ook met de overheid. Naast het inspelen op deze verwachtingen biedt digitalisering bovendien allerlei kansen om slimmer te werken. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van processen en datagestuurd werken aan maatschappelijke opgaven.  

Succesvol meeveranderen vraagt veel van organisaties. De digitalisering vraagt daarin haar eigen aandacht; daagt uit tot versnelling en biedt kansen voor innovatie. Vragen die daarbij opkomen: hoe draagt digitalisering bij aan onze opgaven en ambities? Vormt de digitalisering onderdeel van de roadmap van onze strategie? Kunnen alle samenwerkingspartners en medewerkers mee met de digitale ontwikkeling? 

Naast deze ontwikkelvragen, spelen er vragen op het gebied van ethiek en veiligheid. Zoals over omgang met privacygevoelige gegevens en de volwassenheid ten opzichte van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Juist in samenwerkingen spelen deze kwesties op. Op het gebied van vorming van gezamenlijk beleid of uitvoering, maar ook in de bedrijfsvoering. Vragen die worden opgelost door als netwerkpartners intensief samen op te trekken. 

SVDL helpt bij het in positie brengen van digitalisering en uitzetten van de koers op het digitale speelveld.

Expertise

  • Koersbepaling, roadmapping en digitaal leiderschap 
  • Digitale volwassenheid (volwassenheidscans IT-maturity) 
  • Datagedreven (informatiegestuurd) werken en evidence based beleid 
  • Informatieveiligheid, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en privacy 
  • Netwerksamenwerking in IT