DUURZAME OMGEVINGSDIENSTEN

De meeste omgevingsdiensten bestaan nu een jaar of vijf. In de huidige ontwikkelingsfase van de organisaties zien we veel vragen opkomen: werkt het zoals we hebben bedacht? Levert de dienst de beoogde prestaties? Hoe gaat het financieel? En hoe kan de dienst verder verbeteren?

Naast deze evaluatieve vragen, spelen er strategische vraagstukken. Zoals over de passende schaal van de samenwerking. En de vraag in hoeverre de dienst extra taken aankan (zoals bouwtaken). Ook stelt de invoering van de Omgevingswet de organisatie voor grote uitdagingen. Het is belangrijk om daar, in verbinding met opdrachtgevers (gemeenten en provincies), actief op in te spelen.

Expertise

  • Evaluatie doelrealisatie en organisatiedoorlichting
  • Strategische positiebepaling en robuustheidsanalyse
  • Begeleiden voorbereiding op Omgevingswet
  • Financiële analyse en advisering (bezuinigingen, frictiekosten, ed.)
  • Sturingsvraagstuk, organisatieontwikkeling, verbetering bedrijfsvoering
  • Businesscase nieuwe taakoverdracht (bijvoorbeeld bouwtaken)
  • Inrichting nieuwe taken in de dienst
  • Governance en juridisch advies