KERNEN EN WIJKEN

Vanuit de samenleving is er een toenemende behoefte om zelf aan het roer te staan bij het verbeteren van de eigen leefomgeving. We zien dan ook een toename van het aantal initiatieven vanuit inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De vraag is hoe we als gemeente deze initiatieven mogelijk maken? Hoe versterken we de organisatiekracht van onze wijken en kernen? En welke rol spelen wij als gemeente? Kern+Wijk  is onze community voor politici, bestuurders, gemeentesecretarissen, directeuren, managers en medewerkers die aan de slag willen met kern- en wijkgericht werken.  Dit is namelijk een zorgvuldig proces met kansen én dilemma’s.

SVDL ondersteunt gemeenten vanuit het platform Kern+Wijk bij het ontwikkelen van een kern- en wijkgerichte aanpak.

Expertise

  • Inspiratiebijeenkomsten voor raad, college en ambtelijke organisatie
  • Evaluatie kernen- en wijkenbeleid van uw gemeente
  • Ontwikkelen maatwerkaanpak die aansluit bij DNA en organisatiekracht van uw gemeente