Ondernemende lead/senior adviseur sociaal domein

HERKEN JIJ JEZELF IN DIT PROFIEL?

Organisatieontwikkeling, de opgaven in het sociaal domein en product- en marktontwikkeling, daarvan gaat je maatschappelijk betrokken hart sneller kloppen. Je voelt je verantwoordelijk voor de verdere versterking van de positie van SVDL binnen de publieke sector, specifiek op het gebied van het sociaal domein.

Dit doet je natuurlijk niet alleen. SVDL werkt als team. We versterken elkaar inhoudelijk en commercieel waar mogelijk, spelen elkaar intern de bal toe en brengen elkaar in contact met ons relatienetwerk. Je hebt veelvuldig afstemming met je collega’s binnen het sociaal domein en stemt met andere leads in het bureau af over marktkansen. Je hebt veel vrijheid om te bouwen aan je eigen community sociaal domein: commercieel, inhoudelijk en qua team.

Je bent tevens een stevige senior adviseur. Je houdt je vooral bezig met vraagstukken die gaan over de uitdagingen in het sociaal domein. Dat kan gaan over de ontwikkeling, evaluatie en doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden voor de (beleids- en backoffice) uitvoering van bijvoorbeeld de jeugdhulp en Wmo. Het kan gaan over de inrichting en doorontwikkeling van lokale wijkteams, over de bestuurlijk-juridische positionering van taken of over de (data-)analyse van inhoudelijke opgaven en financiële tekorten in het sociaal domein.

Bij deze vraagstukken ben je een goed gesprekspartner voor directeuren, gemeentesecretarissen en bestuurders. Je luistert zorgvuldig, hebt een scherp oog voor de échte klantvraag, bent sterk in je communicatie, structureert en hebt overtuigingskracht vanuit inhoudelijk stevige bagage.

DAN IS SVDL OP ZOEK NAAR JOU!

Wij zijn: SVDL, organisatieadviseurs voor de publieke sector. En SVDL is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. In combinaties van ervaren rotten en jong talent zetten wij ons dagelijks in voor thema’s als organisatieontwikkeling gemeenten, provincies en waterschappen, (netwerk)samenwerking en fusie gemeenten, de vorming van sterke regio’s, duurzame omgevingsdiensten, digitale transformatie, grip op het sociaal domein, wendbaar organiseren en opgavengericht werken.

De publieke sector en maatschappelijke opgaven: dat is wat team SVDL bindt en boeit. Het adviesvak oefenen SVDL-adviseurs uit op een betrokken, energieke en resultaatgerichte manier.

WAT NEEM JE MEE?

Je hebt een eigen visie op de uitdagingen in het sociaal domein. Je werkt minimaal 8 jaar als  adviseur voor de overheid en bent toe aan een volgende stap in je ontwikkeling of werkgeluk.

Je bent in staat om en beleeft plezier aan – met hulp van je collega’s – het versterken van de positie van SVDL in de publieke sector op het vlak van het ‘sociaal domein’. En je brengt complexe veranderprocessen tot een goed einde, door daadkrachtig te adviseren en door de inzet van jouw expertise.

Naast veranderkundige vaardigheden beschik je over organisatorische, financiële, juridische en/ of HR-kennis. Zelfbewustzijn en wendbaarheid kenmerken jou als mens en als adviseur.

Je hebt een universitaire opleiding afgerond. We laten ons in de selectie vooral inspireren door jouw ervaring, persoonlijkheid en motivatie om met ons samen te werken aan mooie vraagstukken van onze klanten.

WAT BIEDT SVDL?

Aansprekende en complexe vraagstukken van onze klanten. Leuke ervaren en talentvolle collega’s. Een inspirerende werkomgeving, En dat bij een ambitieus adviesbureau waar energie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid de kernbegrippen zijn. Wij koppelen een hoge mate van professionaliteit aan plezier en inzet in je werk.

Uitstekende primaire en secundaire (o.a. leaseauto, kostenvergoedingen, 30 vakantiedagen, opleidingsbudget) arbeidsvoorwaarden behoren uiteraard tot deze uitdagende rol. Voortdurende aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, in de vorm van personal en teamcoaching, maakt integraal onderdeel uit van ons aanbod.

SVDL maakt gebruik van een modern flexibel kantoorconcept met ruim 15 werklocaties in onder andere Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Tribes Utrecht Papendorp dient daarbij als thuisbasis voor onze adviseurs.

MEER WETEN OF REAGEREN?

Meer weten? Bel met Stan van de Laar, managing partner SVDL: 06 303 72 997 of mail naar s.vandelaar@svdl.nl.

Reageren? Stuur je korte motivatie en CV naar info@svdl.nl o.v.v. ‘lead/senior adviseur sociaal domein’.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.