OPGAVEGERICHT WERKEN BIJ PROVINCIES

Opgavegericht werken is een actueel thema binnen provincies. SVDL ziet dat veel provincies zich bezig houden met de vraag wat opgavegericht werken is en wat het betekent voor de provinciale organisatie. SVDL is er de afgelopen jaren van overtuigd geraakt dat opgavegericht werken kansen biedt, maar meer is dan alleen een werkwijze. Het gaat om een nieuwe manier van sturen, organiseren, programmeren en (samen)werken. Het vraagt een dedicated focus op dat wat écht belangrijk is. De maatschappelijke opgaven staan in deze denk- en werkwijze centraal, gezamenlijk met anderen te bepalen én te realiseren.

SVDL heeft verschillende provincies mogen begeleiden op dit thema. Zowel ambtelijk als politiek en bestuurlijk. SVDL heeft deze waarnemingen en suggesties op een rij gezet in een boekje wat recent is verschenen en via info@svdl.nl is aan te schaffen voor €9,95: Opgavegericht werken bij Provincies – wat is het en hoe kan het werken.

Expertise

  • In beeld brengen van de Staat van de Provincie
  • Begeleiden van PS bij het maken van een Statenmanifest en Statenagenda
  • Begeleiden van heidagen met PS en GS over bestuursstijl
  • Herijken van de planning & control
  • Organisatieontwikkeling provinciale organisatie
  • Besturings- en inrichtingsmodel ambtelijke organisatie