ORGANISATIEONTWIKKELING GEMEENTEN

Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op. En in de huidige netwerksamenleving verwacht de samenleving een andere rol van de gemeente. We zien gemeenten twee bewegingen maken. Dichtbij de samenleving zoeken gemeenten interactie met en participatie van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. In de regio zoeken gemeenten per opgave naar de juiste schaal en de juiste partners om de realisatiekracht te versterken.

SVDL begeleidt gemeenten bij het uitstippelen van een nieuwe koers en helpen hen de vertaalslag te maken naar de organisatie.

Expertise

  • Strategische positionering: het uitwerken van uw lokaal opgavenprofiel en positionering (“het waarom”) op basis van een verkenning en dialoogsessies met vertegenwoordigers van uw gemeente en stakeholders
  • Strategierealisatie: het vertalen van de strategische keuzes van uw gemeente naar een concreet realisatieplan (“het hoe en wat”)
  • Organisatieontwikkeling: het begeleiden van uw organisatie met veranderopgaven en het versterken van het verandervermogen van uw organisatie