FUMO: organisatieontwikkeling

Verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van milieu. Dat is de missie van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De organisatie kampt al enkele jaren met financiële tekorten. Om dit in de toekomst te voorkomen, vroeg de dienst SVDL de bedrijfsvoering door te lichten.

Middelen en productiviteit

SVDL heeft een brede analyse uitgevoerd van de financiën, de organisatie en de samenwerking met de 12 deelnemende gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat de organisatie te weinig middelen heeft. Ook op het gebied productiviteit kan de RUD zich ontwikkelen.

Ontwikkelprogramma

De deelnemende gemeenten hebben op basis van onze analyse besloten de bijdrage aan de RUD te verhogen. Daarnaast is een ontwikkelprogramma gestart om de financiën en de organisatie op orde te krijgen.

ADVISEUR ARNO SEINSTRA