OD Rivierenland: validatie kengetallen

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) wil de financiële relaties met haar deelnemers via outputfinanciering regelen. Outputfinanciering houdt in dat de deelnemers de ODR betalen voor daadwerkelijk geleverde producten en diensten. In het licht hiervan heeft de ODR samen met haar deelnemers een nieuw productenboek opgesteld, met daarin kengetallen voor al haar producten en diensten.

Expertmatige second opinion

SVDL is gevraagd om een second opinion uit te voeren op de kengetallen in dit productenboek. Naast het geven van onze expertmatige reflectie, begeleidde SVDL ook inhoudelijke sessies met deelnemers gericht op validatie van de kengetallen.

Gedragen en valide kengetallen

Resultaat van dit advies zijn gedragen en valide kengetallen op basis waarvan de ODR zal gaan werken en afrekenen in haar nieuwe financieringssystematiek .

ADVISEUR BEN MAES