Omgevingsdienst Haaglanden: herijking governance

Sinds 2012 voert Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) de vergunningverlening en toezichts- en handhavingstaken uit voor de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer én de provincie Zuid-Holland. Ondanks zijn korte bestaan van ruim vijf jaar wordt ODH gezien als een deskundige partner, die ook bij complexere milieu- en ruimtelijke adviestaken meerwaarde biedt. ODH is een professionele uitvoeringsorganisatie en een betrouwbare en resultaatgerichte partner voor de deelnemers.

Van conferentie naar koersplan

Conform de afspraak in het Koersplan ODH heeft het Managementoverleg aan SVDL gevraagd een analyse te maken van en een advies te geven over de ambtelijke governancestructuur van de ODH. Na een intensieve gespreksronde met verschillende vertegenwoordigers van alle leden en de ODH, heeft SVDL 15 praktische aanbevelingen geformuleerd waarmee de ambtelijke governancestructuur en daarmee de besluitvormingsprocessen, verbeterd kunnen worden.

ADVISEUR STAN VAN DE LAAR