Omgevingsdienst Haaglanden: koersplan

Vanaf de start in 2012 heeft Omgevingsdienst Haaglanden stevige stappen gezet in de professionalisering van de organisatie. Tegelijk stellen ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en digitalisering andere eisen aan de uitvoering van het werk. Voor de deelnemende gemeenten en provincie aanleiding om de doelen en ambitie van de samenwerking te herijken en de koers voor de komende jaren te bepalen.

Van conferentie naar koersplan

SVDL is gevraagd de deelnemers en ODH te begeleiden bij het uitstippelen van de strategische koers 2018-2021. In een bestuurlijke conferentie zijn de deelnemers in gesprek gegaan over drie vragen: wat is de toegevoegde waarde van de ODH voor de eigenaren? Waar richten wij ons inhoudelijk de komende jaren op? En wat is er nodig om dat te kunnen doen? De uitkomsten zijn vervolgens in interactie met ODH en ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemers neergelegd in een koersplan.

ADVISEUR STAN VAN DE LAAR