SAMEN STERK IN HET SOCIAAL DOMEIN

Nu het stof van de transities is neergedaald, ontstaat ruimte voor echte transformatie: innovatie en (keten)optimalisatie. Samenwerking is het middel voor resultaten die organisatiegrenzen, -belangen en -middelen overstijgen. En daarbij de maatschappelijke opgave en belangen van inwoners centraal zetten.

Samenwerking vindt plaats op drie niveaus: tussen gemeenten, tussen aanbieders en multisectoraal. Daarbij doen zich uitdagende vragen voor. Hoe organiseren we dienstverlening dichtbij de inwoner met een grote uitvoeringskracht? Hoe kunnen we verantwoorden over middelen en resultaten met behoud van professionele ruimte? Op welke manier organiseren we onze bedrijfsvoering efficiënt bij afname van volume? Hoe zorgen wij voor juiste prikkels in de keten voor preventie en vroegsignalering? Hoe kunnen de backoffices administratief-luw aansluiten op de uitvoering door de professionals?

SVDL helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun ambities in de doorontwikkeling van het sociaal domein. SVDL doet dit met name op onderwerpen als samenwerking, governance, strategievorming en bedrijfsvoering.

Expertise

  • Businesscase intergemeentelijke samenwerking
  • Advisering over bestuurlijk-juridische inrichting en governance
  • Evaluatie, doorlichting en doorontwikkeling van regionale inkoopsamenwerkingen Jeugd en Wmo
  • Analyse bedrijfsvoering met concrete handvatten in een ontwikkeladvies
  • Analyse sociale wijkteams op taken & positionering, processen & werkwijzen en formatie & aansturing
  • Optimalisatie afspraken en processen tussen gemeenten en aanbieders

Publicatie