(Senior) adviseur krachtenbundeling gemeenten

WAT ZOEKT SVDL?

Jezelf in hoog tempo verder ontwikkelen als (senior) adviseur voor de publieke sector? Je adviesvaardigheden én je kennis van gemeenten en hun samenwerkings- en herindelingsprocessen verrijken? Vanuit een team met ervaren rotten en jonge talenten bijdragen aan complexe veranderopgaven in gemeenteland? Kom snel kennismaken met ons! In SVDL tref je een ambitieus en energiek adviesbureau. Met mensen die graag samen met jou verder willen bouwen aan de community ‘krachtenbundeling gemeenten’.

WAT GA JE DOEN?

Je houdt je vooral bezig met vraagstukken die gaan over de bestuurlijke toekomst van gemeenten en regio’s,  de vorming en doorontwikkeling van (vernieuwende) samenwerkingsverbanden tussen gemeente (en onderwijs en ondernemers) én met herindelingsprocessen die leiden tot nieuwe gemeenten. Vraagstukken die sensitiviteit vragen voor de verhoudingen tussen betrokken raden, colleges en ambtelijke organisaties. Vraagstukken die vragen om kennis van de processtappen en de inhoud.

Je maakt onderdeel uit van onze adviesteams die verkenningen verrichten naar samenwerkingsvarianten, bestuurskrachtonderzoeken uitvoeren, businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen opstellen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, herindelingsontwerpen en -adviezen samenstellen, evaluatieonderzoeken doen naar samenwerking en fusie en de procesbegeleiding verzorgen van samenwerkings- en herindelingsprocessen. Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk en jouw ontwikkeling als (senior) adviseur neem je in deze processen (steeds meer) een leidende rol in het projectteam in.

WAT NEEM JE MEE?

Je hebt een eigen visie op het binnenlands bestuur, werkt meerdere jaren als (senior) adviseur voor de overheid en bent toe aan een volgende stap in je ontwikkeling of werkgeluk. Je bent in staat om – met hulp van je collega’s – complexe veranderprocessen tot een goed einde te brengen, door daadkrachtig te adviseren en door jouw expertise in te zetten. Naast veranderkundige vaardigheden beschik je over organisatorische, financiële, juridische en/ of personele kennis. SVDL is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dus zelfbewustzijn en wendbaarheid kenmerken ook jou als mens en als adviseur.

Bovendien zie je het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SVDL en de daartoe behorende expertisecentra: Herindeling.nl, KernEnWijk.nl en AmbtelijkeFusie.nl.

Je hebt een universitaire opleiding afgerond. Je studierichting is bijvoorbeeld bestuurskunde, bedrijfskunde, rechten, politicologie of bedrijfseconomie. Maar we laten ons vooral inspireren door jouw ervaring, persoonlijkheid en motivatie om met ons samen te werken aan mooie vraagstukken van onze klanten.

WAT BIEDT SVDL?

Een inspirerende werkomgeving bij een ambitieus adviesbureau waar energie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid kernbegrippen zijn. Wij koppelen een hoge mate van professionaliteit aan plezier en inzet in je werk. Je krijgt veel ruimte om jezelf te ontwikkelen als (senior) adviseur en je krijgt de mogelijkheid jongere adviseurs te begeleiden. Je bouwt – in nauwe samenspraak met collega’s – vol enthousiasme aan de verdere ontwikkeling van je eigen markt en/of specialisme, waarmee je voor SVDL zichtbaar bent naar de markt. Je draagt bij aan aansprekende en complexe vraagstukken van onze opdrachtgevers en ontvangt een beloning die daarbij past.

MEER WETEN OF REAGEREN?

Meer weten? Bel met Stan van de Laar, partner SVDL: 06 303 72 997 of mail naar s.vandelaar@svdl.nl.

Reageren? Mail je curriculum vitae met bondige motivatie naar Jacqueline de Haas, senior officemanager: j.dehaas@svdl.nl.