STRUCTUUR, STURING EN CONTROL

Bij het opzetten van een nieuwe organisatie spreekt het voor zich om een governancemodel op te zetten dat past bij deze organisatie. Een goede sturing is echter ook essentieel bij het verbeteren van prestaties. SVDL helpt met een sturingsfilosofie, managementinformatie en instrumenten.

‘If you feel like you have everything under control, you don’t go fast enough’

Menig overheidsorganisatie worstelt met het vraagstuk van aansturing van de eigen organisatie. Hierdoor ontstaat het gevoel van onvoldoende ‘in control’ te zijn. Op de vraag ‘Waarop wordt binnen uw organisatie gestuurd?’ komen maar al te vaak geen of tegenstrijdige antwoorden. Dat betekent dat er potentieel is voor verbetering.

SVDL biedt managementteams van samenwerkingsverbanden en individuele organisaties hulp met het verbeteren van hun (concern)sturing. Met relatief eenvoudige stappen kan daarna de werking van de sturing snel en aantoonbaar verbeteren.

Expertise

  • Evaluatie en doorontwikkeling governancemodel
  • Diagnose besturingsmodel
  • Sturingsfilosofie en inrichting topstructuur
  • Prestatiemanagement en het inrichten van een kpi-huis
  • Opgavegericht werken